„Succesul în echipă se învață”

Cu ceva inteligență, creativitate, știință și perseverență ideile mari apar și ne ajută să ne proiectăm un viitor frumos pentru noi și cei dragi nouă. Dar pentru a deveni realitate toate aceste idei au nevoie de concretețea unui plan de implementare. Atunci când există coerență între valorile individuale și cele organizaționale, când oamenii au sentimentul că prin munca lor atât ei cât și organizația din care fac parte obțin rezultate concrete – care pot constitui elemente de satisfacție și împlinire financiară – succesul punerii în fapt a ideilor mărețe este garantat. Valorizarea, încrederea, atenția acordată fiecărei persoane atât ca profesionist cât și ca om sunt alte ingrediente de bază care asigură formarea și funcționarea unei echipe de succes pe termen lung și cu rezultate remarcabile.

Strategiile de intervenție asupra climatului organizațional facilitează:

  • diagnoza complexă a echipei;
  • eficientizarea pe termen lung a echipei

Beneficii pentru angajator:

  • identificarea punctelor tari și a celor vulnerabile ale echipei;
  • creșterea productivității și a gradului de satisfacție;
  • fidelizarea angajaților

Beneficii pentru angajați:

  • autocunoașterea și dezvoltarea personală;
  • creșterea randamentului și a satisfacției profesionale;
  • satisfacerea nevoii de apartenență și de siguranță a locului de munca

Climatul organizational are o contribuție esențială la dezvoltarea oricărui tip de business de succes.