„Excelență în educație”

Învățarea pe toată durata vieții individului (“Life Long Learning” – LLL) dezvoltarea și formarea sa permanentă în diferite domenii de activitate este astăzi o direcție majora a politicilor educaționale din mai toate țările lumii. Fiecare dintre noi ne dorim să știm mai mult, să ne perfecționăm, să ne dezvoltăm, să ne facem, astfel, viața personală, familială și profesională mai frumoasă, mai interesantă și mai ușoară. Ne dorim să fim exemple bune de urmat pentru copiii noștri și ne străduim să le oferim cadrul adecvat unei minunate dezvoltări fizice și psihice care să le permită ulterior să aibă toate ingredientele unei vieți frumoase și echilibrate. În acest cumul de deziderate educația joacă cel mai important rol.

Strategiile de învățare și dezvoltare pe care le propunem au în atenție:

 • informarea și formarea furnizorilor de servicii educaționale și de sănătate (cadre didactice, cadre medicale)
 • informarea, formarea și re-formarea beneficiarilor serviciilor educaționale și de sănătate (copii, adolescenți, părinți, bunici) în probleme de învățare și dezvoltare personală

Beneficii pentru furnizorii de servicii educaționale și de sănătate:

 • cunoașterea particularităților psihologice de învățare-dezvoltare a copiilor, adulților și  vârstnicilor;
 • cunoașterea particularităților psihologice ale sistemului familial;
 • deprinderi de comunicare și interacțiune eficiență cu beneficiarii (copii, adolescenți, părinți, bunici);
 • deprinderea unor strategii, metode și tehnici moderne de predare, învățare, evaluare și motivare pentru cunoaștere;
 • dezvoltare personală și profesională.

Beneficii pentru clienții furnizorilor de servicii educaționale și de sănătate (copii, adolescenți, părinți, bunici):

 • excelență în educație
 • diagnoză și plan personalizat de învățare – dezvoltare
 • interacțiune și comunicare eficiență
 • împlinire personală și familială

Tipurile de intervenție: individuale și de grup

Educația continuă, ca proces ce se desfășoară pe întreaga durată a vieții este ingredientul cheie pentru o adaptare inteligentă și o evoluție personală fericită.