Copilul privește școala prin ochii părintelui. Primul creator al destinului copilului la școală este chiar părintele său. Modul în care acesta vede școala și rolul ei în formarea și dezvoltarea lui influențează relația celui mic cu toate activitățile de tip școlar.

Mesajele pozitive motivează

Dacă părintele evidențiază rolul pozitiv al școlii în viața fiecăruia dintre noi, copilul va fi motivat să meargă la școală. Amintirile părintelui  din viața de școlar povestite cu bucurie acestuia îl vor impulsiona să meargă cu aceeași bucurie la școală. Curiozitatea părintelui în legătură cu calitatea timpului petrecut de fiul său/ fiica sa la școală și implicarea acestuia în activitățile de tip școlar sunt foarte importante. Ele cresc motivația copilului pentru a învăța, a descoperi, a exersa și a-și forma deprinderi bune pentru viață.

Copilul care are o atitudine pozitivă față de școală este mai receptiv, învață mai ușor și se dezvoltă frumos cognitiv, emoțional și sociorelațional. Copilul motivat pentru implicare responsabilă la școală, susținut, încurajat în moment mai dificile și lăudat ori de câte ori obține rezultate bune de către părintele său, va face față cu succes provocărilor anilor de școală.

Mesajele negative demotivează

Uneori, însă, mesajele părintelui către copil sunt mai degrabă „nu mi-a plăcut la școală”, „nu mă înțelegeam cu nimeni”, „profesorii nu erau buni”, „în ziua de azi, școala nu valorează nimic”, „profesorii sunt dezinteresați și slab pregătiți” etc. În asemenea situații, părintele transmite copilului un mesaj negativ care va strica bucuria acestuia de a merge la școală și de a se implica în activitățile de învățare.

Desigur, nu negăm faptul că sunt școli printre școli și dascăli printre dascăli, unii mai interesați, mai bine formați, pasionați sau nu de meseria pe care o practică. Este important însă care este mesajul care ajunge la copil. El va impacta puternic atitudinea acestuia pentru activitățile instructiv-educative.

Așadar, părinți, fiți atenți la ceea ce vă doriți pentru copilul vostru și acționați cu responsabilitate în direcția dorită!

Conf. univ. dr. Elena Anghel și prof. înv. primar, psiholog educațional MD Patricia Dima

Photo: Pixabay.com