Actorii triunghiului cadre didactice – elevi – părinți au roluri bine definite și definitorii în educație. Articolul de față face o scurtă trecere în revistă a sprijinului pe care cadrele didactice și părinții îl pot primi din partea specialiștilor în psihologia educației pentru implementarea cu succes a rolurilor lor.

Rolul implicării parentale

În ziua de azi părinții sunt tot mai ocupați, timpul pare să nu mai ajungă nimănui. Tendința este de a lăsa evoluția academică a copiilor pe mâna instituțiilor formale și nonformale. Mulți copii se duc la gradiniță sau la școală, la cursuri și ateliere, fiind ocupați cu activități de dimineață până seara. Un mare procent din veniturile familiei este direcționat către educația copilului. Dar rezultatele nu sunt cele așteptate dacă factorul determinant al performanței academice, implicarea parentală, lipsește.

Numeroase studii și cercetări au arătat că implicarea parentală de acasă este factor determinant în obținerea rezultatelor performante la școală. Studiul lui Nelson, realizat la începutul secolului XXI, atrăgea atenția asupra faptului că, în primii ani de viață stimularea adulților semnificativi influențează dezvoltarea neuronală. Alte cercetări relizate la începutul anilor 2000 au scos în evidență că performanța academică este strict corelată cu susținerea și implicarea parentală.

Toate aceste cercetări au justificat creșterea ofertelor cursurilor de parenting, care sunt astăzi și la noi destul de căutate. A contribuit la asta si conștientizarea vulnerabilităților sistemului de învățământ de stat din România:

  • Legi și metodologii care se schimbă cu rapiditate și care nu sunt suficient de bine gândite;
  • Implementări grăbite și deseori deficitare ale legislației și metodologiilor de lucru;
  • Piață largă de manuale și auxiliare școlare care obțin avize foarte repede. Însă atunci când sunt utilizate ridică probleme de înțelegere, gestionare și rezolvare atât cadrelor didactice, elevilor cât și părinților implicați;
  • Îndoielnica formare a cadrelor didactice într-un învățământ lipsit aproape în totalitate de practică pedagogică de lungă durată supervizată.

Rolul specialiștilor în psihologia educației

Specialiștii în psihologia educației pot organiza intervenții psihoeducaționale atât pentru părinți, cât și pentru cadre didactice, adaptate nevoilor și specificului implicării în procesul educativ.

Intervențiile psihoeducaționale pentru părinții care susțin activitățile de învățare-dezvoltare ale copiilor lor constau în informare, formare și reformare .

Intervențiile psihoeducaționale pot fi de grup, organizate pe etape de vârstă specifice ale copiilor.

Intervențiile psihoeducaționale se pot adresa și cadrelelor didactice și personalului nondidactic implicat în educația copiilor (îngrijitorii).

*Articolul integral poate fi consultat în revista ”Romanian Journal of School Psychology”, Decembrie 2019, Vol. 12, No. 24, pp. 40-45, https://www.anps.ro/images/Documente/Revista_nr_24/09.p40-45_Anghel_Stanila.pdf