Știți de ce numai unii dintre copii reușesc să fructifice la maxim potențialul de a deveni excepționali, deși toți se nasc cu acesta? Răspunsul îl dă psihologia educației.

Diferența o face, de fiecare dată, părintele. Pentru că un copil excepțional este oglinda unui părinte excepțional. Vorbim despre un părinte conectat la sine, care își înțelege și caută să-și satisfacă propriile nevoi, capabil să gestioneze eficient relația maritală și parentală. Este un părinte capabil să-și construiască o carieră împlinitoare și relații sociale sănătoase și de durată.

Poți fi un părinte capabil să crești un copil excepțional? Parentingul este astăzi parte componentă esențială a procesului de dezvoltare personală a adultului și acesta trebuie să se bazeze pe psihologia educației. El are în atenție infomarea, formarea și reformarea adultului în vederea asumării și exercitării rolului de părinte.

Intervențiile psihoeducaționale

Psihologii educaționali pot realiza intervenții care să vină în prijinul părinților în ce privește perfecționarea cunoștințelor și abilităților. Acestea vizează cunoașterea particularităților de vârstă, metodelor moderne de învățare, formare și dezvoltare a copiilor, de motivare pentru a ști, a afla, a se exprima și a crea. Sunt informații care îi ajută să ofere cel mai potrivit cadru de evoluție intelectuală, sociorelațională și emoțională.

Intervențiile psihoeducaționale se pot realiza în grupuri mici, care permit particularizarea informațiilor și strategiilor de intervenție. Dar se pot realiza și în sistemele familiale de proveniență, în relațiile parental-filiale, parentale și uneori, maritale. Pentru situațiile mai complexe se recomandă intervențiile psihoeducaționale individuale care au la bază psihodiagnoza aprofundată a copilului și sistemului familial.

Intervențiile psihoeducaționale pot fi destinate și dascălilor și asistenților acestora (îngrijitori, asistenți educator/învățător). Realizate de specialiști, acestea duc la creșterea calității și obținerea performanțelor înalte în activitatea didactică și în viața personală. Reformarea se realizează de obicei prin intervenții psihologice individualizate. Ea se concentrează pe problematici personale care pot influența negativ activitatea didactică și interacțiunea cu elevii, părinții și personalul didactic și nondidactic.

Melanjul rafinat între știința de carte, efort, voință și valori comune poate ajuta părinții și dascălii să crească împreună copii excepționali, capabili să aducă valoare existenței individuale și societale. Iar acesta este locul unde psihologia educației își arată… magia.

*Articolul integral poate fi consultat în revista “Tribuna învățământului” nr. 1, serie nouă, ianuarie 2020, https://tribunainvatamantului.ro/2020/02/23/putem-creste-copii-exceptionali/