Anii de liceu – frumoși și esențiali pentru a păși cu dreptul în viață

Adolescența anilor de liceu este o perioadă complexă și tranzițională a dezvoltării umane, în care se produc schimbări fizice, emoționale și cognitive. Adolescenții sunt în căutarea propriei identități, explorează valorile și interesele personale. Pot manifesta emoții intense și fluctuante precum fericire, îndrăgostire, tristețe, furie, anxietate.

Capacitățile cognitive se dezvoltă mai rapid în această perioadă. Ei tind să gândească mai abstract, să analizeze situațiile dintr-o perspectivă mai amplă. Acum au nevoie de stimulare intelectuală. Adulții din jur, profesorii îi pot antrena prin intermediul discuțiilor și analizelor critice, prin oferirea de provocări intelectuale, prin încurajarea explorării.

Adolescenții au nevoie de orientare vocațională și pregătire pentru viitor. Ei încep să exploreze posibile cariere și interese pe termen lung. Au nevoie să le fie susținută această nevoie prin furnizarea de informații despre opțiuni educaționale și vocaționale și să fie încurajați să își descopere propriile talente și pasiuni.

Adolescenții își doresc să devină mai autonomi, să își asume responsabilități. Oportunitățile de a-și demonstra abilitățile de gestionare a responsabilităților, de luare a deciziilor prin implicarea lor în diferite proiecte sunt esențiale pentru creșterea încrederii lor în forțele proprii.

Liceeni acordă importanță relațiilor sociale, iar acestea pot stimula sau, dimpotrivă, pot afecta învățarea școlară. Este rolul cadrelor didactice să susțină dezvoltarea socială a elevilor de liceu prin colaborări
în grupuri de congeneri, discuții deschise, crearea unui mediu incluziv și suportiv la clasă.

Adolescenții de liceu trăiesc din plin primele relații de iubire. Aceste aspecte pot fi tulburătoare chiar și pentru profesori, dar aceștia trebuie să manifeste înțelegere și acceptare față de aceste minunate experiențe. Iubirea este un sentiment extraordinar care merită cultivat la această frumoasă vârstă!

Elevii de liceu pot fi supuși stresului din cauza cerințelor școlare. Ei au nevoie de la profesorii lor de sprijin emoțional, de promovarea unor strategii de gestionare a stresului acasă, la școală și în viața de zi cu zi. Organizarea eficientă a timpului, includerea programelor de relaxare în agenda zilnică, deprinderea unor tehnici interesante de organizare a materialului de învățare pot aduce frumoase împliniri adolescenților de liceu.

Învățarea la liceu

Fiecare adolescent este unic și se dezvoltă în ritm propriu. De aceea este nevoie ca profesorii să țină cont și să se adaptaeze la nevoile lor individuale, să ofere timp pentru a-i cunoaște și să conceapă procesul de predare astfel încât să faciliteze învățarea fiecăruia dintre ei. Adaptând stilul de predare la nevoile diferite ale elevilor prin metode și tehnici variate, cadrele didactice pot menține implicarea și motivarea lor. O prelegere academica (deși capacitățile cognitive sunt mai dezvoltate decât la gimnaziu) nu este suficientă. Ea nu poate să ducă, singură, la formarea unei abilități sau a unei deprinderi. Explicarea și demonstrarea pentru că elevii care înțeleg ce fac pe baza experienței și implicării active vor continua, astfel, să învețe.

Adolescenții au nevoie să fie încurajați să pună întrebări, mai ales cei mai timizi, pentru a-și clarifica noțiunile predate. Pot fi direcționați să își stabilească obiective ale învățării pe termen scurt, dar și pe
termen lung, să privească lumea și dincolo de liceu/colegiu. La această vârstă, obiectivele pe termen lung pot deveni un puternic motivator pentru ei.

Profesorii pot fi model și suport important pentru adolescenții de liceu care își definesc propria identitate într-o lume în continuă schimbare și cu numeroase provocări. Au nevoie să li se arate disponibilitate, sinceritate, înțelegere, consecvență și perseverență, creativitate și prietenie. Cu această atitudine, profesorii, dar și elevii lor, pot cunoaște satisfacția, împlinirea, starea de bine la ore!

Vă dorim succes în relație cu elevii!


Autori:

Conf. univ. dr. Elena Anghel Stănilă
Psiholog educațional MD, prof. înv. primar Patricia Dima