Într-o lume complexă, dinamică şi pe alocuri complicată, dependența de tehnologie, scăderea încrederii în sine, în propriile abilități academice/şcolare, sociale sau individuale, conflictele interpersonale, izolarea socială ori bullyingul sunt doar o parte din provocările actuale cu care se pot confrunta copiii.

În tot acest context, abilitățile de inteligență emoțională devin esențiale pentru succesul personal, relaţional şi pentru adaptarea la o societate în continuă schimbare. 

Inteligenţa emoţională constă în capacitatea de a identifica, înțelege și regla propriile emoții, precum și de a le percepe conştient pe ale celorlalţi, a le recunoaște cu empatie și a răspunde acestora într-un mod adecvat.

Inteligența emoţională se diferenţiază de cea cognitivă, dar cele două se află într-o anumită interconexiune una cu cealaltă, putându-se influența reciproc. Nu există un punct de vedere unitar în această privință, însă importanța fiecăreia dintre cele două tipuri distincte de inteligență este de necontestat. Sunt cercetări care arată că inteligența emoțională este influențată atât de factori genetici, cât și de mediu. Aceste constatări susțin ideea că trăsăturile din sfera socio-emoțională ar putea fi atent reconsiderate în contextul personalității umane, deoarece au legătură cu aspecte fundamentale ale acesteia.

Dezbaterile din lumea științifică sunt în plină defășurare, dar vestea bună este că inteligența emoțională poate fi modelată și optimizată pe tot parcursul existenței noastre, prin învățare, practică, reflecție și maturizare. Deschiderea către a dobândi cunoștințe noi, curiozitatea şi personalitatea în formare a copiilor constituie un teren fertil pentru cultivarea acesteia.

Beneficiile dezvoltării inteligenţei emoţionale a copiilor pot include:

  • conştientizarea şi echilibrarea propriilor stări interioare,
  • exprimarea corespunzătoare a acestora,
  • empatie şi abilităţi de comunicare asertivă,
  • consolidarea încrederii în sine,
  • stabilirea unor relații sănătoase cu cei din jur,
  • o bună gestionare a stresului,
  • adaptabilitate socială,
  • stimularea motivaţiei și
  • obţinerea de performanțe şcolare crescute.

Parteneriate utile în procesul cultivării inteligenţei emoţionale a copiilor

Părinții, profesorii, psihologul educaţional joacă un rol important în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, iar colaborarea dintre aceştia creează un cadru favorabil optimizării diverselor aspecte socio-emoționale, fiecare contribuind la progres, în mod complementar.

Atelierele de dezvoltare personală oferă un mediu sigur, prietenos, structurat şi eficient pentru deprinderea şi exersarea abilităților de inteligenţă emoţională, potrivit caracteristicilor individuale ale copiilor. Pornind de la evaluarea psihologică şi, atunci când e cazul, realizarea unei alfabetizări emoționale a copilului, pe parcurs se ajunge la un adevărat antrenament al inteligenţei emoţionale prin intermediul unor activități creative, jocuri atractive și exerciții interactive ghidate. Astfel, aceste ateliere îi pregătesc pe copii pentru construirea unei vieţi echilibrate și împlinite, în care să se bucure de cunoaştere de sine autentică, explorarea și exprimarea întregului lor potenţial, reziliență în fața provocărilor, flexibilitate şi integrare armonioasă în comunitate.

Amelia Cătălina Tudor, Psiholog Masterand în domeniul Psihologiei Educaționale,
Consilierii Școlare și Vocaționale

Foto: Pexel.com